Přejít k hlavnímu obsahu

Homeopatie - Eliška Grazová

Hledat
Domovská stránka
  
Homeopatie - Eliška Grazová > HOMEOTERAPIE > Rozbor případu  

 

ROZBOR PŘÍPADU

DIAGRAM JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ 

zvláštní, ojedinělé, překvapující a podivné symptomy

symptomy mysli zahrnující obavy, sny a bludy

tělesné generálie

vlastnosti symptomů, sféra umístnění, rozsahu a smyslového vnímání

intenzita, četnost, doba trvání symptomů a původní jevy nemoci

příčinnost ,, Necítím se dobře od ... ,,

osobní historie a motivy v pacientově  životě, Organon § 94

jednoduchá řeč. Organon § 84

orgány a podobnosti

úrovně dispozic

miasmatický profil

 Homeopatie je umění i vědou. Homeopatický rozhovor je proces tvoření. Správný způsob pozorování symptomů a správné naslouchání je první část rozboru případu.  Ernest Roberts