Přejít k hlavnímu obsahu

Homeopatie - Eliška Grazová

Hledat
Domovská stránka
  
Homeopatie - Eliška Grazová > HOMEOTERAPIE > Na začátku homeoterapie  


NA ZAČÁTKU HOMEOTERAPIE - léčba homeopatií 

je dobře vědět, co od vás bude váš homeoterapeut potřebovat. Klasická homeopatie,  nekonkuruje alopatické medicíně ani jiným léčebným metodám a směrům v homeopatii. Homeoterapie nepomáhá jen při emočních zraněních  a traumatech, kdy situace se pro nás stává neřešitelná a neumíme jí zpracovat, ale i při řešení akutního stavu nemoci a léčbě chronické nemoci. Stav akutní, posléze chronický je nevyřešená disharmonie vzniklá v naší mysli.

Všechny poruchy našich orgánů mají prvotní příčinu v emocionálních traumatech. Proto hledáme příčinu nemoci a jakákoliv fyzická patologie je až druhotná záležitost.
Vaše první návštěva u homeoterapeuta bývá často delší, podle potřeby od  půl hodiny až dvě hodiny i déle. Záleží na vás, jak se otevřete a popíšete vše, co mohlo ovlivnit vaše JÁ. Je vhodné připravit si časový posloupný sled emočních událostí:
1. Často vaše vnitřní JÁ je již ovlivněno, zda jste byl-a chtěný-á -
nechtěný-á.
2. Průběh těhotenství a kojení.
3. Dětství a dospívání bývá spojeno často s traumaty.
4. Zklamání v lásce, vztahy v  manželství,  v partnerství a ostatními lidmi.
5. Vše co vás emočně ovlivnilo např.  blízké osoby, ztráta zaměstnání, majetku a jiné.
6. Vaše současné potíže a problémy fyzické a psychické. Nepoužívejte lékařských termínů. Popište vlastní  pocity pozorování a vjemy, vlastními slovy. Popište Vaší životní situaci.
Začátek  potíží, kdy začaly a na jaké straně,  vaše zdravotní historie.
Co vás nejvíce ovlivňuje (doba, teplo, zima, počasí, vlhko, slunce,
opalování, aj),
Kdy se vaše obtíže zhoršují a kdy zlepšují. Kdy je vám lépe a kdy hůře.
Co se vás nejvíce vnitřně dotýká a proč.
Trpíte obavami, úzkostí nebo strachem? Popište přesně z čeho a proč, váš vnitřní pocit. Spánek, usínání, poloha. Vaše sny, opakované, úzkostné, neklidné.
Jak reagujete na stres, jste  klidný, agresivní, podrážděný? Jednáte
impulsivně? Jste citlivý, plačtivý a proč? Na co nejvíce myslíte.
K čemu cítíte averzi - odpor, nesnášenlivost a opačně co máte rádi, co vám dělá dobře.
Která jídla nesnášíte a která máte rádi. Máte často hlad? Pijete hodně, málo, radši studené nebo teplé nápoje?
Ovlivňujete společnost nebo se radši přizpůsobujete? Jak jí snášíte?
Používáte stimulanty? (Kouření, alkohol, drogy - které?) V minulosti?
----------------------------------------------------------------------------
Výše uvedené  a nejen to, může být pro vašeho homeoterapeuta důležitým vodítkem pro výběr správného homeopatického léku. Někdy stačí několik málo význačných symptomů, pokud je klient přesně popíše, aby zkušený homeopat mohl podat ihned na počátku správné homeopatikum. Pak i doba pro konzultaci je mnohem kratší. Toto je důležité hlavně u akutního stavu, kdy je nutno rychle pomoci a jednat.
Homeoterapeut se řídí  Etickým kodexem homeopata mj. Povinnosti homeopata:
e) Homeopat nesdělí informace o identifikovatelném klientovi zjištěné při homeopatickém rozhovoru. Výjimkou je, pokud klient písemně souhlasí s cílem a rozsahem sdělení. Vždy bude dodržovat důvěrný ráz sdělení klienta, udržovat záznamy o klientovi v důvěrnosti, za žádných okolností nepodávat žádné informace o
klientovi.
Řídím se zak. 1O1/2OOO Sb., § 16  o zpracování osobních údajů. Registrace na Úřadu pro ochranu osobních údajů  v Praze