Přejít k hlavnímu obsahu

Homeopatie - Eliška Grazová

Hledat
Domovská stránka
  
Homeopatie - Eliška Grazová > HOMEOTERAPIE > Název homeopatického léku  

 

 

NÁZEV HOMEOPATICKÉHO LÉKU

Název homeopatického léku u některých klientů budí nedůvěru, např. Carcinosin. Jedná se o lék připravený z karcinomu prsní tkáně. Homeopatický lék je předepisovaný jako ,,konstituční" na bázi podobnosti vykazovaného obrazu osobnosti klienta. Osobnost člověka se musí překrývat s povahou původní substance,  ze které je homeopatický lék vyroben.  Homeopatický lék v sobě nemá nic z původní substance - nese v sobě  jen paměť nebo otisk charakteristik vzorců chování původní substance. Jakékoliv spojení s rakovinou je děsivé. Stejně tak je děsivé ztotožňovat se s energií jedovatého hada  Lachesis. Ale ,,konstituční"  Lachesis není had křovináč a Carcinosinum není rakovina, neznamená to ani, že rakovinu dostane nebo že jí máme. Jedná se nejen o preventivní homeopatický lék. 

Carcinosinum nezná své osobnostní ohraničení a je možné ho definovat nemožností definice, v čemž spočívá jeho esence. Carcinosinum chybí pocit individuality, postrádá smysl definice ega.