Přejít k hlavnímu obsahu

Homeopatie - Eliška Grazová

Hledat
Domovská stránka
  
Homeopatie - Eliška Grazová > HOMEOTERAPIE > Hyperaktivita ADHD  


 
ADHD  (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) porucha pozornosti  s hyperaktivitou.
 
Léčba  dětí s hyperaktivitou v homeopatii.

Těhotenství je požehnané období, kdy si matka i budoucí děťátko zaslouží to nejlepší. Od  spousty lásky, vhodné stravy, dostatečného spánku, absence stresu...atd. Ne vždy, právě toto období  proběhne idealisticky. Někdy jsme jako děti velmi očekáváni, někdy méně či v počátku vůbec. Už v prenatálním období  prožíváme všechny emoce s matkou, její bolesti, vnímáme všechny případné  chemické reakce  užívaných léků....atd.  Může nás  ovlivnit porod, který  neproběhne tak,  jak by měl.  Odloučení od matky v počátku života a jiné. Někteří z nás silně reagují  na očkovací vakcíny.......atd.
 
Každé dítě  má jiný  základ ve svém vývoji a následně se může  vyvíjet zcela odlišně. Přemíra  energie, či  častá únava a nesoustředěnost  se může projevit u každého dítěte. Diagnostika ADHD nebývá zcela jednoduchá, přiznávájí sami lékaři. Nároky na děti jsou stále  vyšší , a tak  každá malá  odchylka  je chápána,  jako  něco ńepřirozeného. 
Rozdílnost  energetického  potenciálu  dítěte se  projevuje zvláště  při nových událostech, např. při narození sourozence, nástup  do školky, školy.

V klasické homeopatii se nepřistupuje k léčbě na základě diagnózy , ale  na základě  odebrání případu  - homeopatického vyšetření a  hledá příčinu. Následně dle repertorizace se hledá obraz homeopatického léku, který co  nejvíce odpovídá  danému jedinci. Prvotní konzultace může trvat  více než dvě hodniny.
 
Návštěva  u homeopata  bývá často až následně, při vývoji různých druhotných potíží, jako jsou např. tiky, nechutenství, dlouhotrvající kašel, atd.
 
Mentální  obraz, jako snění, duchem nepřítomný, nepozorný,  impulsivní, často  i  zlomyslný, provokativní,  neposedný,  zapomětlivý, vzteklý, žárlivý,
vzdorovitý, odmítání autority, atd....to vše, homeopat nachází v obrazech homeopatických léků.
 
Např. z rostlinných léků: 
Belladonna  je známý  lék na teploty, na jakékoliv překrvení, ale také, jako lék na náhlé  záchvaty vzteku,  je-li značně zvětšená síla,  touha deřit, kousnout, plivat.... .
 
China  officinalis - podrážděnost, citlivost vztahovačnost, strach  ze zvířat, deprese, náladovost.....
 
Hyoscyamus - často  je zde  nápadná nepřítomnost morálních a  etických zábran   ,,beze  studu",  exhibicionizmus,  rozrušení,  mnohomluvnost, extrovertní chování, šaškování, neklidné prsty...
 
Chamomilla -  velká podrážděnost,  zlost, vztekání, odpor  k  doteku, přecitlivost k bolesti.
 
Z živočihných léků to mohou být např. 
Apis - velká aktivita a zaměstnanost, podrážděnost, žárlivost...
 
Tarentula  hispanica  -  velmi  uspěchaný,  intenzivní,  excitovaný  a neklidný,  pilný, má  rád zejména  rytmickou hudbu, odpor k doteku, vychytralý, destruktivní, záchvaty vzteku....
 
atd...
 
K podání určitého uvedeného homeopatického léku, však nestačí jen výše uvedené symptomy. Je důležité,  aby byla co nejvíce obsažena hlavní esence daného léku, která se kryje s esencí daného případu!
 
Nejvhodnější přístup k dětem v homeopatii, je konstituční léčba, kdy se  bere v  úvahu celá osobnost daného človíčka,  od  prenatálního stavu až po problémy se soustředěním, pocitem nespokojenosti a následně, na tomto základě vznikající fyzické  potíže. Homeopatie může být jedna  metod, zmírňující  potíže na  všech úrovních.  Homeopatický lék  je doporučen na základě mentálních, emocionálních a fyzických symptomů. Nemusí se zde jednat o krátkodobou záležitost léčby,  ale hledání co nejvhodnější  pomoci. Homeopatie je bez chemické zátěže a tím pádem, nejšetrnější k naší osobě.
 
Co je důležité vědět: Při homeopatické léčbě bereme zodpovědnost za léčbu do vlastních rukou, a je důležité  být  pod  dohledem  svého  pediatra  a  dalšího odborného terapeuta, kteří by měli vědět o případné homeopatické léčbě Vašeho dítěte.
 
Jakákoliv dlouhodobá  chemická  léčba, nás může ovlivnit  na  zcela  jiné úrovni, i když nám zmírňuje naše současné potíže.

Tento text byl napsán na základě  požádání  webu 
http://adhd.denicek.eu  
                                                                                              Eliška Grazová